Eindejaarstips 2019

Nog maar een paar weken tot het einde van het jaar 2019. We hebben weer een aantal tips voor je op een rijtje gezet, zodat je het jaar fiscaal op z’n voordeligst kunt afsluiten.

Net als vorig jaar hebben we daar ook onze administratieve tips aan toegevoegd. Wij vinden het belangrijk om stil te staan bij het afsluiten van de administratie van het afgelopen jaar. In de meeste gevallen zijn het noodzakelijke acties voor het opstellen van de jaarrekening.

Tenslotte leggen we uit hoe wij volgend jaar te werk zullen gaan bij het opstellen van de jaarcijfers en verzorgen van de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Het afsluiten van de financiële administratie

 • Download je bankafschriften. De Belastingdienst verplicht een ondernemer om de administratie van zijn/haar onderneming 7 jaar te bewaren. Onder de gegevens die bewaard moeten worden vallen ook bankafschriften. Vaak zijn die maar voor een bepaalde periode beschikbaar. Zorg dus dat je aan het einde van het jaar alle bankafschriften hebt gedownload en opgeslagen.
 • Hou je een kasadministratie bij, tel dan op 31 december van dit jaar hoeveel geld er in kas aanwezig is. Maak hiervan een tellijst per eenheid en bewaar deze bij de kasadministratie.
 • Als je binnen je onderneming te maken hebt met een voorraad producten of materiaal, maak dan op 31 december een lijst met alle producten of materialen die op voorraad waren en vermenigvuldig de aantallen met de inkoopprijs.
 • Administratief gezien is het praktisch om alle werkzaamheden die je het afgelopen jaar hebt verricht voor opdrachtgevers, ook daadwerkelijk nog in dit jaar te factureren. Je uren van december op 31 december factureren geeft ons een beter inzicht in de volledigheid van de omzet (er hoeft dan geen ‘nog te factureren omzet’ worden opgevraagd en opgenomen). 
 • Check of je alle in- en verkoopfacturen hebt bewaard (opgeslagen of geprint). De Belastingdienst stelt dat alle digitaal aangeleverde documenten ook daadwerkelijk digitaal bewaard moeten blijven, ook al heb je ze geprint. Gooi dus niet zomaar een mail met bijbehorende digitale factuur weg!
 • Om na te gaan of er inkoopfacturen of bonnen in je administratie ontbreken, kun je kijken of er betalingen zijn geweest die niet gelinkt zijn aan een factuur. Ook een goed moment om alle nog los rondzwervende bonnetjes te verzamelen en in een envelop te stoppen 😊
 • Zorg dat je urenregistratie volledig is en bewaard kan worden. Het belang voor het aantonen van het recht op ondernemersaftrek is groot.
 • Ook de kilometeradministratie is, voor ondernemers die zakelijke kilometers maken met een privé auto of fiets, nodig voor het aftrekken van € 0,19 per kilometer. Pak je agenda en noteer alle zakelijke ritten en het aantal kilometers heen- en terugreis.

Fiscale tips voor ondernemers

 • Investeer je op jaarbasis meer dan € 2.300 in bedrijfsmiddelen die meer hebben gekost dan € 450 (exclusief btw voor btw ondernemers) en die langer dan 1 jaar meegaan, dan krijg je een extra aftrek op je winst van 28% van het investeringsbedrag. Dit geldt overigens niet voor investeringen in personenauto’s. 
  • Heb je in 2019 al investeringen gedaan en ben je van plan binnenkort een dure aanschaf    te doen, dan zou het gunstig kunnen zijn om dat nog in dit jaar te doen.
  • Is de investering die je wilt gaan doen kleiner dan € 2.300 en is het de eerste/enige in dit  jaar, dan lijkt het erop dat je beter kunt wachten met deze aankoop tot 2020.
  • Overigens helpt zo’n investering niet direct om de winst van het boekjaar omlaag te      brengen: je bent verplicht deze investeringen in minimaal 5 jaar af te schrijven. Dit      betekend dat de kosten in de komende 5 jaar naar rato van de winst zullen worden        afgetrokken, in 2019 nog maar voor een paar weken.
  • Mocht je in 2019 een investering overwegen, bel ons dan gerust voor overleg.
 • In 2020 zijn zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting lager in tarief dan in 2019. Bekijk daarom of je kosten naar voren kunt halen of winst kunt uitstellen. Dit klinkt makkelijker dan het is, want je bent verplicht om kosten en opbrengsten te nemen in het jaar waarin ze daadwerkelijk thuishoren. Je kunt wel denken aan het vormen van een voorziening voor grote kostenposten of het vervroegd afschrijven van bedrijfsmiddelen. Wij houden dit in de gaten bij het opstellen van de jaarrekening en zullen dit indien van toepassing met je bespreken.
 • In 2019 geldt voor het laatste jaar de ‘oude’ Kleine Ondernemers Regeling (KOR) voor de BTW. Betaal je op jaarbasis niet meer dan € 1.883 aan BTW dan krijg je een korting op het aan de Belastingdienst af te dragen bedrag. Onder de € 1.345 hoef je zelfs helemaal geen BTW aan de Belastingdienst af te dragen. Voor het bepalen van de af te dragen BTW kijkt de Belastingdienst naar de factuurdatum. Wanneer je dicht tegen de grens voor deze regeling zit, kan het voordeliger zijn om een factuur pas na 1 januari 2020 naar de opdrachtgever te sturen. Ook een grotere aankoop kan ervoor zorgen dat je net onder de grens van af te dragen BTW blijft.
 • Bekijken vorderingen op opdrachtgevers/klanten die al langere tijd openstaan. Wanneer de vordering één jaar na het opeisbaar worden nog niet is voldaan, kan de BTW op deze vordering worden teruggevraagd in de aangifte.

Fiscale tips voor de aangifte inkomstenbelasting

 • Betaal hypotheekrente vooruit. De hypotheekrenteaftrek werd al jaarlijks 0,5% minder. Hierdoor was het ieder jaar een voordeel om rente op de hypotheek vooruit te betalen. Bijkomend voordeel kan zijn dat het vermogen in Box III op 1 januari (de peildatum voor de vermogensrendementsheffing) ook verlaagd wordt door deze vooruitbetaling. Nu de tarieven voor de inkomstenbelasting volgend jaar dalen, is het nog aantrekkelijker geworden om de betaling van hypotheekrente over 2020 naar voren te halen.
 • Een andere manier om het vermogen op de peildatum te drukken, is om de jaarpremie voor de zorgverzekering vooruit te betalen. Vaak levert dit ook een korting op bij de zorgverzekeraar.
 • Ook het doen van grote uitgaven in december (kleine verbouwing/onderhoud, aanschaf van een nieuwe auto) kan aanzienlijk schelen in de hoogte van het vermogen op de peildatum.
 • Dit laatste geldt ook voor het doen van schenkingen. Met een schenking verlaag je je vermogen op de peildatum en je bespaart op toekomstige erfbelasting. Neem voor meer informatie over de vrijgestelde bedragen gerust contact met ons op.
 • Maak gebruik van de jaarruimte (of reserveruimte) door een lijfrentestorting te doen.

Onze werkwijze voor 2020

In 2020 werken wij net als de voorgaande jaren met de uitstelregeling voor belastingconsulenten, omdat het niet mogelijk is om alle aangiften van ál onze klanten vóór

1 mei 2020 in te dienen bij de Belastingdienst. Voor klanten van wie de aangifte op 1 april niet is ingediend, wordt automatisch uitstel aangevraagd voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting tot 1 mei 2021.

De machtigingen voor de vooringevulde aangiften worden dit jaar allemaal tegelijk in maart aangevraagd. De post die je daarover krijgt van de Belastingdienst bevat een code, die wij nodig hebben om de machtiging in ons systeem te kunnen activeren. Wanneer de aanvraag is verzonden ontvang je hierover bericht.

We maken een planning voor het opstellen van de jaarrekening en het verzorgen van de aangiften inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting. Twee weken van te voren ontvang je van ons een mail waarin we je vragen de benodigde stukken tijdig aan te leveren.  

We proberen in de planning zoveel mogelijk rekening te houden met ieders belangen en bestaande afspraken. Het kan verstandig zijn om al vóór de start van onze werkzaamheden een voorlopige aangifte in te dienen op basis van een schatting van het resultaat, om te voorkomen dat belastingrente over het te betalen bedrag in rekening wordt gebracht. Wij hebben dit als aandachtspunt, maar laat het ons weten als je denkt dat dit voor jou of jouw onderneming wenselijk is.

Veel ondernemersplezier gewenst in deze laatste donkere dagen!

Team Hart voor Administratie


Noot: Wij realiseren ons dat deze lijst met tips niet volledig is. We hebben er voor gekozen om de tips zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften van onze klanten. 

Contact

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken, vul dan het contactformulier in. Geef eventueel aan op welke manier je contact wilt en als dat telefonisch is, op welk moment het goed uitkomt dat wij je bellen.

Naar het contactfomulier