Eindejaarstips 2020


Wat een bijzonder jaar is 2020! Voor iedereen was de invloed van COVID-19 anders, maar ik durf te wedden dat je bent uitgedaagd in je ondernemerschap. 

Gelukkig hebben we nog twee maanden. Tijd waarin je kunt terugkijken naar wat 2020 je tot nu toe gebracht heeft, wat je nog wilt en kunt en mag doen de komende maanden en tijd om je voor te bereiden op 2021.

Zoals altijd kijken en denken we graag met je mee. Daarom vind je hieronder een aantal tips die ervoor kunnen zorgen dat je het jaar 2020 fiscaal gezien op z’n voordeligst kunt afsluiten.

  

Fiscale tips voor ondernemers

 • Investeer je op jaarbasis meer dan € 2.300 in bedrijfsmiddelen die meer hebben gekost dan € 450 (exclusief btw voor btw ondernemers) en die langer dan 1 jaar meegaan, dan krijg je een extra aftrek op je winst van 28% van het investeringsbedrag. Dit geldt overigens niet voor investeringen in personenauto’s. Heb je in 2020 al investeringen gedaan en ben je van plan binnenkort een dure aanschaf te doen, dan zou het gunstig kunnen zijn om dat nog in dit jaar te doen. Is de investering die je wilt gaan doen kleiner dan € 2.300 en is het de eerste/enige in dit jaar, dan lijkt het erop dat je beter kunt wachten met deze aankoop tot 2021. Overigens helpt zo’n investering niet direct om de winst van het boekjaar omlaag te brengen: je bent verplicht deze investeringen in minimaal 5 jaar af te schrijven. Dit betekend dat de kosten in de komende 5 jaar naar rato van de winst zullen worden afgetrokken, in 2020 nog maar voor een paar weken.


 • In 2021 zijn zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting lager in tarief dan in 2020. Bekijk daarom of je kosten naar voren kunt halen of winst kunt uitstellen. Dit klinkt makkelijker dan het is, want je bent verplicht om kosten en opbrengsten te nemen in het jaar waarin ze daadwerkelijk thuishoren. Je kunt wel denken aan het vormen van een voorziening voor grote kostenposten of het vervroegd afschrijven van bedrijfsmiddelen. Wij houden dit in de gaten bij het opstellen van de jaarrekening en zullen dit indien van toepassing met je bespreken.


 • Ondernemers in de nieuwe Kleine Ondernemers Regeling (KOR) zijn sinds 2020 vrijgesteld voor de BTW wanneer de belaste jaaromzet onder de € 20.000 blijft. Kom je hierboven, dan ben je vanaf dat moment weer BTW plichtig. Voor het bepalen van de jaaromzet kijkt de Belastingdienst naar de factuurdatum. Wanneer je dicht tegen de grens voor deze regeling zit, kan het voordeliger zijn om een factuur pas na 1 januari 2021 naar de opdrachtgever te sturen.


 • Heb je vorderingen op opdrachtgevers/klanten die al langere tijd openstaan? Wanneer de vordering één jaar na het opeisbaar worden nog niet is voldaan, kan de BTW op deze vordering worden teruggevraagd in de aangifte. Misschien is dit bij jou aan de hand, laat het ons dan weten voor de aangifte BTW over Q4.


 • Voor bepaalde aftrekposten moet je voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur. Door de corona maatregelen geldt er een goedkeuring voor de periode 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020. Je mag er in die periode van uitgaan dat je ten minste 24 uur per week aan je onderneming hebt besteed. Ook als je dat niet werkelijk hebt gedaan. 


Fiscale tips voor de aangifte inkomstenbelasting

 • Het tarief van Box 3 gaat omhoog. Daar staat tegenover dat de vrijstelling voor belasting over het vermogen is verhoogd naar € 50.000. Voor fiscale partners is dat € 100.000.


 • Betaal hypotheekrente vooruit. De hypotheekrenteaftrek werd al jaarlijks 0,5% minder. Hierdoor was het ieder jaar een voordeel om rente op de hypotheek vooruit te betalen. Bijkomend voordeel kan zijn dat het vermogen in Box III op 1 januari (de peildatum voor de vermogensrendementsheffing) ook verlaagd wordt door deze vooruitbetaling. Nu de tarieven voor de inkomstenbelasting volgend jaar dalen, is het nog aantrekkelijker geworden om de betaling van hypotheekrente over 2021 naar voren te halen.


 • Betaal premie voor de zorgverzekering van 2021 vooruit. Een andere manier om het vermogen op de peildatum te drukken, is om de jaarpremie voor de zorgverzekering vooruit te betalen. Vaak levert dit ook een korting op bij de zorgverzekeraar.


 • Maak gebruik van de jaarruimte (of reserveruimte) door een lijfrentestorting te doen. Wil je weten hoeveel ruimte je hebt? Wij kunnen deze berekening voor je maken.


 • Ook het doen van grote uitgaven in november/december (kleine verbouwing/onderhoud, aanschaf van een nieuwe auto) kan aanzienlijk schelen in de hoogte van het vermogen op de peildatum.


 • Dit laatste geldt ook voor het doen van schenkingen. Met een schenking verlaag je je vermogen op de peildatum en je bespaart op toekomstige erfbelasting. Neem voor meer informatie over de vrijgestelde bedragen gerust contact met ons op.


 • Wanneer je een studie of opleiding volgt voor (toekomstig) werk en je ontvangt hiervoor geen studiefinanciering, dan kun je in 2021 deze kosten (met een maximum van € 15.000 en een drempel van € 250) nog aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Vanaf 2022 komt er een nieuwe regeling, waarbij je een budget kunt aanvragen van maximaal € 1.000.Disclaimer: Wij realiseren ons dat deze lijst met tips niet volledig is. We hebben er voor gekozen om de tips zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften van onze klanten.  

Contact

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken, vul dan het contactformulier in. Geef eventueel aan op welke manier je contact wilt en als dat telefonisch is, op welk moment het goed uitkomt dat wij je bellen.

Naar het contactfomulier