Onze werkwijze

Open lijnen, communicatie en dubbelchecken waar nodig. Dat is waar we voor staan. 

Onze klanten zien de waarde van hun administratie en weten dat zij hier ook een rol in spelen. 

Voor de ondernemer zelf is het niet altijd mogelijk om alle tijd en aandacht die nodig is, in de administratie te stoppen.
Daar komen wij bij kijken. Een goede administratie voeren is in onze ogen het krachtigst wanneer je het samen doet.
Het werkt alleen wanneer je er moeite voor doet. Liefde en aandacht in stopt. 

De administratie is in alles een graadmeter van een gezond en groeiend bedrijf. 
Dit is ons streven. Wat je in alles kunt verwachten is onze betrokkenheid bij je cijfers. 

Uitstelregeling

Wij vragen in april voor al onze klanten uitstel aan voor de aangifte inkomstenbelasting tot 1 mei van het volgende jaar. Wij streven ernaar om vóór augustus zo veel mogelijk jaarrekeningen en aangiften af te ronden en houden zelf 31 december als uiterste datum aan, zodat we ons in het nieuwe boekjaar helemaal kunnen focussen op actuele cijfers.

Aanlevering van gegevens

Voor de BTW aangifte ontvang je aan het begin van de aangiftemaand een mail als reminder om je administratie aan te leveren.

Voor de jaarcijfers en aangifte inkomstenbelasting nemen we je op in onze planning. Je krijgt twee weken voorafgaand aan de start van onze werkzaamheden een mail van één van mijn assistenten waarin je wordt gevraagd om de benodigde stukken aan te leveren. Dit overzicht is binnenkort ook te vinden op onze website.

Aanlevering van gegevens altijd het liefst digitaal, door middel van het delen van een map of het mailen van bestanden. We werken op dit moment aan een online omgeving waarin je als klant documenten met ons kunt delen en waar wij jouw dossier bijhouden.

Vooringevulde aangifte

Om er zeker van te zijn dat we bij de aangifte inkomstenbelasting geen gegevens hebben gemist, vragen we voor al onze klanten een machtiging aan voor de vooringevulde aangifte. Op deze manier willen we voorkomen dat er achteraf correcties komen op de ingediende aangifte. Wij vragen deze machtiging aan via het aangiftepakket. Jij ontvangt van de Belastingdienst een brief met daarin een 9 cijferige code die wij nodig hebben om de machtiging te kunnen activeren.